Руденко Сергій Васильович

0

Місце роботи: Артемівське комунальне підприємство «Флора»
Посада: тимчасово виконуючий обов'язки директора
Склад корупційного правопорушення: Руденко Сергій Васильович, 01.06.1961 року народження, на підставі розпорядження Артемівського міського голови № 98-рк від 31.03.2011 року, працюючи тимчасово виконуючим обов'язки директора Артемівського комунального підприємства «Флора», будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, яка не зазначена в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», але одержуючий заробітну плату за рахунок місцевого бюджету Артемівської міської ради, діючи умисно, в порушення обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей затвердив штатний розклад Артемівського комунального підприємства «Флора», яким самовільно встановив собі посадовий оклад директора у розмірі 5 028, 00 грн., який на 1 476 грн. більший, ніж встановлений Артемівським міським головою посадовий оклад попереднього директора Артемівського комунального підприємства «Флора»Демидової Т.І., що дорівнює 3 552, 00 грн., та в період з 01.10.2011 року по 31.01.2012 року отримав неправомірну вигоду, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка виразилася у незаконно нарахованій і виплаченій заробітній платі у розмірі 3 795,55 гривень
Вид покарання (стягнення): На Руденко Сергія Васильовича накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі ста п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що у грошовому вигляді становить 2550 гривень.
Дата судового рішення: 2012-05-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.