Міхєєв Сергій Олегович

0

Місце роботи: Державне підприємство «Феодосійський судномеханічний завод» Міністерства оборони України
Посада: керуючий санацією ДП «ФСМЗ» МОУ
Склад корупційного правопорушення: Перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): Міхєєва Сергія Олеговича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції до набрання чинності Законом № 3207-VІ від 07.04.2011) та призначити йому основне покарання із застосуванням ст. 69 КК України нижче найнижчої межі, передбаченої санкцією статті, у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності строком на 3 (три) роки. Відповідно до вимог ст. 72 КК України зарахувати в строк відбуття покарання засудженим Міхєєвим С.О. строк його попереднього ув’язнення, починаючи з 22.10.2010.
Дата судового рішення: 2012-04-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.