Крантов Іван Іванович

0

Місце роботи: Надвірнянський спеціалізований агролісгосп
Посада: майстер лісу
Склад корупційного правопорушення: Крантов І.І. будучи службовою особою вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): Крантова Івана Івановича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.367 ч.1 КК України і призначити йому покарання –2 (два) роки виправних робіт за місцем роботи з відрахуванням в доход держави 10 відсотків від заробітку щомісячно із застосуванням ст.69 КК України без позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності.
Дата судового рішення: 2012-05-22
Номер судового рішення: 0911/682/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.