Дмитроченко Дмитро Сергійович

0

Місце роботи: помічник прокурора Куйбишевського району м. Донецька
Посада: помічника прокурора Куйбишевського району м. Донецька
Склад корупційного правопорушення: Будучислужбовою особою, яка займає відповідальне становище, одержав хабар у вигляді грошових коштів за невиконання в інтересах того, хто дає хабар, дій з використанням наданої йому влади.
Вид покарання (стягнення): Дмитроченко ДМИТРА СЕРГІЙОВИЧ визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 368 ч.2 КК України та призначити йому покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України Дмитроченко Дмитра Сергійовича від відбуття основного покарання звільнити, якщо він протягом іспитового термін в 1 (один) рік 6 (шість) місяців не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки
Дата судового рішення: 2012-05-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.