Панченко Ольга Юріївна

0

Місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Евросеть»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Панченко О.Ю., будучи службовою особою, неналежно виконувала свої службові обов’язки, через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Панченко Ольгу Юріївну визнати винною в скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України( в редакції на час вчинення злочину) і призначити покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків строком на 3 (три) роки зі штрафом в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 4250 гривень. На підставі ст. 75 КК України Панченко Ольгу Юріївну звільнити від відбуття основного покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк 3 (три) роки
Дата судового рішення: 2012-07-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.