Шпорт Неоніла Іванівна

0

Місце роботи: Комендантівська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Шпорт Н.І., займаючи посаду Комендантівського сільського голови з листопада 2010 року, будучи посадовою особою місцевого самоврядування , та маючи 7 ранг 4 категорії , порушила обмеження щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): Шпорт Неонілу Іванівну за ч.1 ст.172-2 КпАП України піддати до штрафу в розмірі 850 грн.( восьмисот п»ятидесяти грн).
Дата судового рішення: 2012-04-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.