Сутчак Марина Юріївна

0

Місце роботи: КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Дружківка»
Посада: Лікар загальної практики сімейної медицини.
Склад корупційного правопорушення: Сутчак М.Ю., будучи призначеною на посаду лікаря загальної практики сімейної медицини КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Дружківка», тобто згідно пп.б) п.2 ч.1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але надає публічні послуги в сфері охорони здоров’я та одержує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету, незаконно отримала від Маліка Р.С. грошові кошти в сумі 200 гривень, за продовження терміну та закриття листа непрацездатності
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень 00 коп
Дата судового рішення: 2012-02-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.