Сумарук Роман Дмитрович

0

Місце роботи: Красницьке лісництво
Посада: старший майстер лісу
Склад корупційного правопорушення: Сумарук Р.П. вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам
Вид покарання (стягнення): Визнати Сумарука Романа Дмитровича винним за ч. 1 ст. 367 КК України та призначити покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1700(одна тисяча сімсот) грн., з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах чи організаціях незалежно від форм власності, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-04-10
Номер судового рішення: 0903/372/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.