Матюшев Микола Миколайович

0

Місце роботи: Полтавська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Посада: завідувач відділу незаразних хвороб і неплідності у тварин
Склад корупційного правопорушення: Матюшев М.М. порушив встановлену п.1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»заборону використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, а саме: 21 лютого 2012 року здійснив неправомірну ідентифікацію, огляд туші та видачу громадянину Мустафаєву В.М. ветеринарного свідоцтва та вніс неправдиві відомості щодо походження даної туші яловичини, зазначивши с. Новоселівка Полтавського району Полтавської області. За проведення неправомірної ідентифікації, огляду і видачу свідоцтва Матюшев М.М. отримав від громадянина Мустафаєва В.М. грошові кошти в сумі 150 грн., але в касу клініки дані грошові кошти останній не вніс, мав намір їх присвоїти на власні потреби, чим вчинив адміністративне корупційне правопорушення, передбачене частиною 1 ст. 172-2 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Піддати Матюшева Миколу Миколайовича на підставі ч. 1 ст. 172-2 КУпАП адміністративному стягненню у виді штрафу п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру, тобто 150 грн.
Дата судового рішення: 2012-04-23
Номер судового рішення: 1622/4802/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.