Лихолат Сергій Володимирович

0

Місце роботи: Козівської МДПІ
Посада: завідувач сектору погашення прострочених податкових зобов‘язань.
Склад корупційного правопорушення: Порушив вимоги фінансового контролю, встановлені ч.1 ст.12 Закону України від 07.04.2011 року №3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», а саме станом на 06.04.2012 року не подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов‘язання фінансового характеру за 2011 рік до Козівської МДПІ
Вид покарання (стягнення): Штраф в розмірі 170 /сто сімдесят/ гривень
Дата судового рішення: 2012-05-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.