Корецький Володимир Якович

0

Місце роботи: Дніпродзержинський державний технічний університет
Посада: доцентом кафедри «Електроніки"
Склад корупційного правопорушення: Корецький В.Я., працюючи з 01.09.2010р. доцентом кафедри «Електроніки» у Дніпродзержинському державному технічному університеті умисно, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, використовуючи свої службові повноваження та пов'язані з ними можливості, під час складання заліку студентом Івашиною В.О. за предметом «сучасна елементна база» вимагав матеріальну винагороду у сумі 400 грн., за успішне складання поточного заліку та подальшого складання іспиту за предметом «супутникові інформаційні системи» призначеного на 24.03.2012 року, відповідно до графіку підсумкової атестації
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-04-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.