Колісник В'ячеслав Петрович

0

Місце роботи: ПП «Агро-Експорт»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання своїм службовим становищем, тобто навмисного, всупереч інтересам служби, використання посадовою особою в інтересах третіх осіб, свого службового становища, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Колісник В'ячеслава Петровича від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним строком на 2 роки.
Дата судового рішення: 2012-04-10
Номер судового рішення: 435/1162/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.