Панфілов Сергій Володимирович

0

Місце роботи: ОТО № 4 Ізмаїльська митниця
Посада: старший інспектор
Склад корупційного правопорушення: службова недбалість, тобто неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного відношення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам , що спричинило тяжкі наслідки. ( не довступ у держбюджет України 81175, 60 гривень).
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 75 КК України Панфілова С.В. від призначеного покарання звільнити з випробним терміном 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-04-18
Номер судового рішення: 1-35/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.