Венгер Петро Юрійович

0

Місце роботи: Відділ податкового контролю юридичних осіб ДПІ у Підволочиському районі
Посада: головний державний податковий ревізор –інспектор відділу.
Склад корупційного правопорушення: Венгер П. Ю., який до 16 лютого 2012 року працював на посаді головного державного податкового ревізора – інспектора відділу податкового контролю юридичних осіб ДПІ у Підволочиському районі, будучи ознайомленим з необхідністю подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов”язання фінансового характеру за минулий рік та про відповідальність за неподання такої декларації, ні перед звільненням з роботи, ні після звільнення –до 1 квітня цього року
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення –штраф в розмірі 170 ( сто сімдесят ) гривень
Дата судового рішення: 2012-04-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.