Одаренко Сергій Миколайович

0

Місце роботи: Чернігівська районна рада
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Одаренко С.М. є суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення, а саме посадовою особою органів місцевого самоврядування –головою Чернігівської районної ради Запорізької області ( рішення сесії Чернігівської районної ради про обрання голови Чернігівської районної ради Запорізької області Одарено С.М. № 2 від 16.11.2010р.), 3 категорії, 7 рангу, який отримуючи заробітну плату з місцевого бюджету, в порушення вимог та порядку Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006р. «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі Постанова), без відповідного рішення сесії Чернігівської районної ради «Про преміювання голови ради»незаконно одержав матеріальні блага у вигляді премії
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят ) грн. 00 коп, на користь держави
Дата судового рішення: 2012-06-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.