Ольхова Віра Василівна

0

Місце роботи: Олексіївська сільська рада с. Олексіївка Первомайського району АР Крим
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Ольхова В.В., яка займає посаду голови Олексіївської сільської ради с. Олексіївка Первомайського району АР Крим, на початку травня 2012 року, діючи в порушення ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», достовірно знаючи про те, що депутатами Олексіївської сільської ради рішення про продаж частини трубопроводу системи водопостачання с.Олексіївка Первомайського району АР Крим не приймалося, явно перевищуючи свої службові повноваження, самостійно прийняла рішення про демонтаж та продаж жителю с. Олексіївка Дзюбі С.М. 98 метрів трубопроводу системи водопостачання
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. в дохід держави з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2012-06-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.