Роман Наталія Вікторівна

0

Місце роботи: ТОВ «Стоматологічна поліклініка»
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Діючи умисно, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме, акти виконаних робіт, до яких внесла завідомо неправдиві відомості, надала їх до Скадовської ЦРЛ, у результаті чого на підставі вказаних актів Скадовським управлінням Державного казначейства було перераховано бюджетні кошти та діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе і зловживаючи повноваженнями всупереч інтересам служби склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме, акти виконаних робіт, до яких внесла завідомо неправдиві відомості, надала їх до Скадовської ЦРЛ, у результаті чого на підставі вказаних актів Скадовським управлінням Державного казначейства було перераховано бюджетні кошти.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 2550 грн.
Дата судового рішення: 2012-03-30
Номер судового рішення: 2119/38/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.