Луценко Микола Андрійович

0

Місце роботи: СВК «Іванівський»
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Луценко М.А. перебуваючи на посаді голови СВК «Іванівський» с. Іванів являючись службовою особою, у вересні 2008 року склав та видав завідомо неправдиву довідку № 271 від 08.09.2008 року про те, що Цибульський М.В. працював у СВК «Іванівський» на посаді водія із загальним стажем керування 3 роки і за ним був закріплений автомобіль ММЗ-555 д.н.53-32 ВИР. При цьому, останній фактично у трудових відносинах з СВК «Іванівський» не перебував.
Вид покарання (стягнення): Луценко Миколу Андрійовича визнати винним і призначити покарання по ст. 366 ч.1 КК України у вигляді штрафу в сумі 850 гривень.
Дата судового рішення: 2012-02-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.