Савкевич Микола Георгійович

0

Місце роботи: Державне підприємство «Кіцманський ліс АПК»
Посада: майстер лісу.
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): Визнати Савкевича Миколу Георгійовича винним у вчиненні злочину передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України і призначити покарання у виді виправних робіт за місцем його роботи строком на один рік з відрахуванням 10 % від заробітної плати в доход держави з позбавленням права займати посади пов’язані з матеріальною відповідальністю та організаційно-розпорядчими функціями на строк одного року.
Дата судового рішення: 2012-06-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.