Троян Лариса Григорівна

0

Місце роботи: Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5»
Посада: заступник головного лікаря з технічних питань.
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): Визнати винною Троян Ларису Григорівну у вчиненні злочинів, передбачених ст. 366 ч.2 КК України (в редакції станом на 2008 рік) і призначити їй покарання у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах усіх форм власності строком на один рік. На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену від відбування основного покарання з випробувальним терміном один рік
Дата судового рішення: 2012-04-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.