Гончаренко Артем Анатолійович

0

Місце роботи: ФО-П Гончаренко А.А
Посада: приватний підприємець
Склад корупційного правопорушення: Згідно протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення Гончаренко Артем Анатолійович, діючі умисно, переслідуючи особисті інтереси, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій під час надання неправомірної вигоди державному службовцю у розмірі, що не перевищує 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, вчинив адміністративне корупційне правопорушення
Вид покарання (стягнення): стягнення у вигляді штрафу в сумі 2550 (дві тисячі п'ятсот п'ятдесят)грн.
Дата судового рішення: 2012-05-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.