Павлюк Віталій Миколайович

0

Місце роботи: митний пост «Велика Писарівка»Сумської митниці
Посада: головний інспектор
Склад корупційного правопорушення: Павлюк В.М., працюючи, відповідно до наказу № 412-к від 13 жовтня 2010 року Сумської митниці, на посаді головного інспектора митного поста «Велика Писарівка»Сумської митниці 14 липня 2011 року, виконуючи, покладені на нього Законом України «Про митну службу України»та посадовою інструкцією обов’язки по організації митного оформлення та контролю за пропуском та додержанням установленого порядку переміщення через митний кордон України товарів, предметів, транспортних засобів, валюти, цінних паперів, дорогоцінних металів та каменів, культурних та історичних цінностей та Інструкції по виявленню порушень митних правил, умисно, неправомірно надав перевагу фізичній особі
Вид покарання (стягнення): Павлюка Віталія Миколайовича визнати винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 172-2 ч.1 КУпАП та накласти стягнення у виді штрафу в сумі 850 гривень з конфіскацією неправомірно отриманих коштів в сумі 200 гривень.
Дата судового рішення: 2012-04-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.