Ватаманюк Сергій Васильович

0

Місце роботи: ТзОВ «Новекс»
Посада: заступника генерального директора
Склад корупційного правопорушення: Ватаманюк С.В. вчинив умисне зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання, всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи, своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.
Вид покарання (стягнення): штрафу в розмірі 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності на строк один рік.
Дата судового рішення: 2012-04-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.