Грамак Аліна Григорівна

0

Місце роботи: ТОВ «Міжрегіональний реєстраційний центр»
Посада: Генеральний директор
Склад корупційного правопорушення: Грамак А.Г. вчинила службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): В силу ст.ст. 75, 76, 77 КК України звільнити Грамак А.Г. від відбуття основного покарання, якщо вона протягом двохрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на неї обов'язки: повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи, не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи.
Дата судового рішення: 2012-04-02
Номер судового рішення: 1-68/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.