Іноземцев Юрій Петрович

0

Місце роботи: Міжрайонна Чугуївська МСЕК
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Іноземцев Ю.П., обіймаючи посаду голови міжрайонної Чугуївської МСЕК, будучи особою, яка надає публічні послуги, порушив встановлені законом обмеження щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто вчинив дії, які містять ознаки адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ч. 1 ст. 172-2 КУпАП за наступних обставин.
Вид покарання (стягнення): Іноземцева Юрія Петровича визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст. 172-2КУпАП, і накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700,00 гривень (одна тисяча сімсот гривень 00 копійок) с конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у сумі 1600,00 гривень (одна тисяча шістсот гривень 00 копійок).
Дата судового рішення: 2012-04-13
Номер судового рішення: 3/2035/922/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.