Гусан Анатолій Іванович

0

Місце роботи: Первомайська селищна рада
Посада: Голова
Склад корупційного правопорушення: Гусан А.В., займаючи посаду голови Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області, навмисне, в інтересах третіх осіб, перевищив свої службові повноваження, оформив і видав розпорядження органа приватизації № 5/180 на квартиру № 13 по вул. Леніна, 2 у смт.Першотравневе, яким доручив ТОВ «Юридичній фірмі «Эдвайс»оформити свідоцтво про право власності на житло.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України, звільнити засудженого Гусана А.В. від призначеного основного покарання, якщо він, протягом одного року випробного терміну не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-05-15
Номер судового рішення: 1411/957/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.