Романюк Євдокія Онуфріївна

0

Місце роботи: Ільцівська сільська рада
Посада: секретар
Склад корупційного правопорушення: Корупційний злочин, ч.2 ст. 367 КК України
Вид покарання (стягнення): покарання у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в державних органах влади та місцевого самоврядування на строк два роки без сплати штрафу.
Дата судового рішення: 2012-05-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.