Воляник Віталій Васильович

0

Місце роботи: Міжобласна лікарня при Дар»ївській ВК №10 УДДУ ПВП в Херсонській області
Посада: фельдшер (являється капітаном внутрішньої служби та особою рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби)
Склад корупційного правопорушення: Воляник В.В., працюючи на посаді фельдшера міжобласної лікарні при Дар»ївській ВК №10 УДДУ ПВП в Херсонській області проходить службу в Державній кримінально-виконавчій службі України, являється капітаном внутрішньої служби та особою рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби вчинив корупційне правопорушення, яке полягає в порушенні особою встановлених обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 1530грн. в дохід держави.
Дата судового рішення: 2012-04-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.