Загородній Віталій Павлович

0

Місце роботи: ТОВ «Сандора»
Посада: начальник бюро прямих продаж.
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки інтересам окремої юридичної особи.
Вид покарання (стягнення): Загороднього Віталія Павловича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та призначити йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов’язані з матеріальними цінностями строком на два роки. На підставі ст. 75 КК України Загороднього Віталія Павловича від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину
Дата судового рішення: 2012-05-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.