Краснощоков Віктор Семенович

0

Місце роботи: Відділ північно-східної регіональної інспекції Управління виконання польотів Департаменту стандартів безпеки польотів Державної авіаційної служби України
Посада: начальник.
Склад корупційного правопорушення: Краснощоков В.С., обіймаючи посаду начальника відділу північно-східної регіональної інспекції Управління виконання польотів Департаменту стандартів безпеки польотів Державної авіаційної служби України, тобто керівника структурного підрозділу Державної авіаційної служби України, яка відповідно до Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого указом Президента України № 398 від 06.04.2011, є центральним органом виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації, будучи державним інспектором з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією вказаної інспекції, тобто службовою особою органу державної влади, не вжив заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та не повідомив безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 500 ( п’ятисот) грн. на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-04-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.