Джміль Василь Карпович

0

Місце роботи: Ерастівський коледж ім. Е.К.Бродського ДДАУ
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Джміль В.К. працюючи згідно наказу по Дніпропетровському державному аграрному університеті (далі –ДДАУ) від 20.06.2011 р. № 1378 директором Ерастівського коледжу ім.. Е.К.Бродського ДДАУ і являючись службовою особою, умисно, з корисливих спонукань, діючи в інтересах того, хто дає хабар, в інтересах третьої особи приватного підприємства «Дніпроагроресурс», з використанням службового положення 08 листопада 2011 р. в смт. Вишневе П’ятихатського району Дніпропетровської області, використовуючи своє службове становище одержав від менеджера ПП «Дніпроагроресурс»Литвиненка А.С. хабар в значних розмірах у сумі 20000 гривень за надання сприяння в укладенні договору від 08.11.2011 р. № 100 між ПП «Дніпроагроресурс»і Ерастівським коледжом ДДАУ.
Вид покарання (стягнення): Джміля Василя Карповича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 ч. 2 КК України, і призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 12750 (дванадцять тисяч сімсот п’ятдесят) гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, на строк 1 рік.
Дата судового рішення: 2012-05-18
Номер судового рішення: 434/565/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.