Калещук Валентина Михайлівна

0

Місце роботи: ТОВ «Агентство «Центр-95»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за виконання дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах третіх осіб.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст.71 КК України із застосуванням ст. 72 ч.3 КК України покарання по даному вирокові у вигляді штрафу в розмірі 8500 ( вісім тисяч п'ятсот) гривень із позбавленням права займати посади, пов'язані зі здійсненням адміністративно- господарських і організаційно- розпорядчих функцій строком на один рік і покарання, призначене по вирокові Саксаганського районного суду м.Кривого Рогу від 08.12.2010 року у вигляді 2 років обмеження волі з випробним терміном на 1 рік виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2012-02-08
Номер судового рішення: 1-505/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.