Прийменко Галина Володимирівна

0

Місце роботи: Степнянска сільська рада, Запорізького району, Запорізької області.
Посада: Голова сільської ради.
Склад корупційного правопорушення: Прийменко Г.В., будучи головою Степнянского сільської ради, Запорізького району, Запорізької області, володіючи організаційно-розпорядчими функціями, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, яка займає відповідальне становище з корисливих спонукань отримала хабар за виконання в інтересах того, хто дає хабар, дій з використанням свого службового положення і вчинила службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): 
Дата судового рішення: 2012-02-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.