Ткачук Віра Іванівна

0

Місце роботи: СП шахта "Полтавська" ДП "Орджонікідзевугілля"
Посада: начальник планового відділу
Склад корупційного правопорушення: Порушуючи обмеження щодо близьких осіб Ткачук Віра Іванівна достовірно знаючи, що в її безпосередньому підпорядкуванню знаходиться інженер 1-ї категорії Зубкова Неля Федорівна, яка є її донькою, тобто близькою особою, не виконала вимогу закону та не усунула обставини, які порушують цю норму закону, у зв‘язку з чим у начальника планового відділу СП "Полтавська" – Ткачук В.І. у зв‘язку із надходженням в її безпосередньому підпорядкуванні її доньки Зубкової Н.Ф. виникла суперечність між особистими інтересами та її службовим повноваженнями, наявність якої може вплинути на об‘єктивність або неупередженність прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень, тобто конфлікт інтересів.
Вид покарання (стягнення): На Ткачук Віру Іванівну накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-03-05
Номер судового рішення: 0517/2123/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.