Єрмоленко Михайло Олександрович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: 09.09.2011 р. о 15.00 год. Єрмоленко М.О., перебуваючи в приміщенні БТІ м. Шахтарська в робочому кабінеті архіваріуса Бауєр І.Х., який розташований на другому поверсі, запропонував та надав останній неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 300 грн.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2 550 грн.
Дата судового рішення: 2011-09-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.