Березуцкий Олександр Кузьміч

0

Місце роботи: Приватний підприємець.
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Пропозиція і надання службовій особі неправомірної вигоди в розмірі, який не перевищує п »яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення – штраф у розмірі 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто 850 (вісімсот п'ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2011-12-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.