Калінін Денис Вікторович

0

Місце роботи: Хролівський ВЦ №140 УДПтСУ в Харківській області
Посада: молодший інспектор відділу нагляду і безпеки
Склад корупційного правопорушення: Калінін Д.В., обіймаючи посаду молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки Хролівського ВЦ №140 УДПтСУ в Харківській області, допустив порушення обмежень щодо використання службового становища, а саме: неправомірно використав свої службові повноваження та пов’язанні з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди за незаконне внесення мостильного телефону та зарядного пристрою для засудженого Найдьонова І.В., з одержанням за це від нього неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів у сумі 100,00грн, тобто вчинив дії, які містять ознаки адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», ч.1 ст. 172 -2 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Накласти адміністративне стягнення на Калініна Дениса Вікторовича за скоєння правопорушення передбаченого ст. 172-2 ч. 1 КпАП України у вигляді штрафу у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних законом мінімумів доходів громадян, тобто – 850,00грн (вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок) з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у сумі 100,00грн ( сто грн. 00 коп).
Дата судового рішення: 2012-03-15
Номер судового рішення: 2034/2719/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.