Костюк Юрій Григорович

0

Місце роботи: Козятинська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Посада: провідний (офіційний) лікар.
Склад корупційного правопорушення: Костюк Юрій Григорович, перебуваючи на посаді провідного (офіційного) лікаря Козятинської районної державної лікарні ветеринарної медицини з 11.05.07 відповідно до наказу начальника № 27, являючись посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави в порушення вимог п.1 ч.1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»з метою додаткового отримання грошових коштів, безпосередньо займався підприємницькою діяльністю –роздрібною торгівлею з лотків та на ринку в смт. Попільня, Попільнянського району, Житомирської області.
Вид покарання (стягнення): Стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесяти) грн.
Дата судового рішення: 2012-02-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.