Бумажний Михайло Віталійович

0

Місце роботи: ТОВ «Виннер Алекс Донецьк »
Посада: засновник і директор
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна, що перебуває в його віданні, шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України Бумажного Михайла Віталійовича від відбування призначеного покарання звільнити з випробувальним строком на 2 (два) роки, поклавши на нього у відповідності зі ст. 76 КК України обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання, без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання, роботи, навчання, періодично з'являтися для реєстрації в органі кримінально-виконавчої системи.
Дата судового рішення: 2011-08-29
Номер судового рішення: 1-486/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.