Чуркін Микола Петрович

0

Місце роботи: ОП «Шахта ім. Космонавтів»ГП «Ровенькиантрацит»
Посада: Заступник начальника ділянки внутрішншахтного транспорту №2
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища
Вид покарання (стягнення): По ст. 368 ч. 1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК – штраф у розмірі 8500 грн. (вісім тисяч п'ятсот грн.) у дохід держави, без позбавлення права займати посади, пов'язані з організаційно –розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями на підприємствах вугільної промисловості. У відповідності зі ст.53 ч.4 КК України покарання у вигляді штрафу розстрочити виплатою строком на 1 (один) рік, частинами, у сумі 708 грн.34 коп., щомісяця.
Дата судового рішення: 2011-11-22
Номер судового рішення: 1-509/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.