Шапоренко Валерій Іванович

0

Місце роботи: Административна рада ЗАТ «Троїцький ОПЗ»
Посада: Голова
Склад корупційного правопорушення: Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Шапоренко В.І. у здійсненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України й призначити йому покарання у вигляді штрафу в сумі 4250 (чотири тисячі двісті п'ятдесят) гривень, що становить 250 (двісті п'ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України, — без позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків. На підставі п. «г» ст. 1 Закону України « Про амністію в 2011 році» від 08.07.2011 року Шапоренко В.І. від призначеного судом покарання звільнити
Дата судового рішення: 2011-12-05
Номер судового рішення: 1-5/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.