Кобзар Наталя Володимирівна

0

Місце роботи: КП «Азовкомунсервис»
Посада: Головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Вчинила службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне відношення до них, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): Кобзар Наталю Володимирівну визнати винної в здійсненні злочину, передбачений ч. 1 ст. 367 КК України й призначити їй покарання у вигляді 1 (одного) року 6 (шести) місяців обмеження волі з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності строком на 1 (один) рік. На підставі ст. 75 КК України, звільнити Кобзар Наталю Володимирівну від відбування основного покарання з випробним терміном 1(один) рік з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2011-07-25
Номер судового рішення: 1-327/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.