Мацегора Віктор Федорович

0

Місце роботи: Комінтернівська районна санітарно-епідеміологічна станція м. Харкова
Посада: завідувач відділення комунальної гігієни-лікар комунальної гігієни
Склад корупційного правопорушення: Мацегора В.Ф., працюючи на посаді завідувача відділення комунальної гігієни-лікаря комунальної гігієни Комінтернівської районної санітарно-епідеміологічної станції м. Харкова Міністерства охорони здоров'я України, згідно наказу № 210 від 13.11.2006 року, будучи посадовою особою, з корисливих мотивів одержав хабар.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 368 КК України й призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 11000 ( одинадцять тисяч) грн. з позбавленням права займати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями строком на 2 роки.
Дата судового рішення: 2011-11-03
Номер судового рішення: 1-755/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.