Нерсесян Андрій Ованесович

0

Місце роботи: Травматологічний кабінет хірургічного відділення комунальної установи міської лікарні №5
Посада: лікар ортопед-травматолог
Склад корупційного правопорушення: Нерсесян А.О., будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, а саме лікарем-травматологом поліклінічного відділення комунальної установи міської лікарні №5, вчинив
Вид покарання (стягнення): Визнати Нерсесян Андрія Аванесовича винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-2 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят ) гривень на користь держави.
Дата судового рішення: 2011-10-28
Номер судового рішення: 31522850411
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.