Кузнецов Микола Вікторович

0

Місце роботи: Кіровський РВ МГУ ГУМВС України в Донецькій області.
Посада: Старший дільничний інспектор міліції служби дільничних інспекторів.
Склад корупційного правопорушення: Кузнецов М.В. будучи службовою особою, отримав хабар за виконання в інтересах того, хто дає хабар дій з використанням наданого йому службового становища.
Вид покарання (стягнення): Кузнецова М.В. визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 600 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян-в сумі 10200 (десять тисяч двісті) грн. в дохід держави, з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням функцій представника влади в правоохоронних органах Україна на термін 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2011-09-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.