Воронов Олексій Миколайович

0

Місце роботи: 
Посада: приватний підприємець.
Склад корупційного правопорушення: Вороний О.М. близько 23.05.2011 року, перебуваючи в приміщенні службового кабінету № 462 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА), розташованого по вул. Чернишевського, 24А в м. Дніпропетровську, дав хабар посадовій особі академії Дьяченко Сергію Івановичу в сумі 1000 гривень.
Вид покарання (стягнення): Вороного Олексія Миколайовича визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ст.369 ч.1 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в дохід держави в сумі трьох тисяч чотирьохсот гривень.
Дата судового рішення: 2011-12-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.