Лоза Валентин Феліксович

0

Місце роботи: військова частина А1877
Посада: командир
Склад корупційного правопорушення: Лоза В.Ф. вчинив порушення обмежень, встановлених пунктами 1, 4 ч.1 ст.6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", – щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст.172-2 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Лозу Валентина Феліксовича визнати винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-2 КупАП і накласти стягнення у виді штрафу в сумі 3400 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди – 4 кабін та 11 коліс старого зразка від автомобіля УРАЛ-375.
Дата судового рішення: 2011-12-29
Номер судового рішення: 3-962/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.