Пашишняк Тетяна Дмитрівна

0

Місце роботи: секретар Давидівської сільської ради Сторожинецького району
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Пашишняк Т.Д будучи секретарем Давидівської сільської ради Сторожинецького району, посадовою особою органу місцевого самоврядування, державним службовцем четвертої категорії одинадцятого рангу, 29.09.2011року перебуваючи у службовому приміщенні Давидівської сільської ради склала, підписала, зареєструвала в книзі вихідної кореспонденції, скріпила відтиском печатки Давидівської сільської ради та видала Бергомецькій Ш.В. довідку за № 2052, в якій внесла неправдиві відомості, тому використала службові повноваження пов’язані з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 850 (вісімсот п'ятдесят) грн. що становить п’ятдесят неоподаткованих мінімума доходів громадян.
Дата судового рішення: 2012-01-26
Номер судового рішення: 3-70/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.