Ковальчук Володимир Федорович

0

Місце роботи: Костопільська РДА
Посада: начальник господарської групи відділу освіти
Склад корупційного правопорушення: Ковальчук В. Ф., працюючи на посаді начальника господарської групи відділу освіти Костопільської РДА, будучи службовою особою, протягом 2008-2009 років неналежно виконував свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, а саме неналежно перевіряв акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в, складені службовими особами ТзОВ «Авіс» та ТзОВ «Костопільська будівельна компанія» – субпідрядними організаціями, які виконували підрядні роботи згідно з укладеними з відділом освіти Костопільської РДА договорами, внаслідок чого останні заволоділи коштами відділу освіти Костопільської РДА, що фінансується з районного бюджету на загальну суму 63011,45 грн.
Вид покарання (стягнення): Ковальчука Володимира Федоровича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України та обрати йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян-680 (шісот вісімдесят) грн. в прибуток держави без позбавлення права займатись підприємницькою діяльністю та займати керівні посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків.
Дата судового рішення: 2011-07-04
Номер судового рішення: 1-167/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.