Іванишин Юрій Вікторович

0

Місце роботи: Заячківська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Іванишин Ю.В. порушив встановлені законом обмеження щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з прийняттям обіцянки вигоди, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме, перебуваючи на посаді сільського голови с. Заячківки Христинівського району, будучи посадовою особою 4 категорії 8 рангу, використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, прийняв обіцянку від Дубової Л.В. по наданню неправомірної вигоди для себе за неукладання договору оренди земельної ділянки з Дубовою Л.В., достовірно знаючи, що Дубова Л.В. використовує нежитлове приміщення на території с. Заячківки Христинівського району як магазин на підставі договору оренди, укладеного між нею та сільською радою 03.01.2006р., а також те, що земельна ділянка під вказаним приміщенням площею 0,084 га використовується без укладання договору оренди, в порушення вимог п.12 ст. 12 ЗК України, вступив в позаслужбові відносини з приватним підприємцем Дубовою Л.В. та прийняв обіцянку про надання неправомірної вигоди –пального у кількості 100 л на його автомобіль для використання в особистих цілях та в період з 01.01.2012р. і по даний час умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові повноваження, безпідставно зволікав з укладанням договору оренди земельної ділянки, чим протягом місяця позбавив бюджет сільської ради доходу в розмірі 12 % від вартості земельної ділянки, що становить 17,50 грн., спричинивши збитки інтересам сільської громади на вказану суму, що було встановлено 25.01.2012р., чим порушив вимоги ч.1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. без конфіскації незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-2 КУпАП.
Дата судового рішення: 2012-01-26
Номер судового рішення: 3-30/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.